På svenska

 

Samarbete mellan kirurger i de nordiska länderna har en lång tradition. Nordisk Kirurgisk Förening (NKF) grundades 1893. Föreningen är därmed världens äldsta internationella kirurgförening. Nordiska kirurger är medlemmar i Nordisk Kirurgisk Förening via nationella kirurgiska föreningar,

Tidningen Scandinavian journal of surgery är föreningens officiella tidskrift.

Flaggorna nedan fungerar som länkar till webbsidor för de nationella organisationerna